Lahden Klubitalo

TOIMINTA

Monipuolista toimintaa Klubitalolla

Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille eri yksiköissä. Klubitalossa jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Henkilökunta valmentaa, tukee ja ohjaa, ei tee puolesta. Klubitalon työllisyysohjelman avulla jäsenet voivat työskennellä palkallisissa siirtymätöissä ja saada tukea opiskeluun ja työllistymiseen. Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös vapaa-ajan-, sekä kotimaisen että kansainvälisen klubitaloverkoston toimintaan.

Klubitalon yksiköiden yhteiset työnjaot / kokoukset pidetään jäsenten ja henkilökunnan suhteiden ylläpitämiseksi sekä päivän töiden organisoimiseksi ja suunnittelemiseksi. Työnjaot ovat aamuisin klo 8.45 ja iltapäivisin klo 12.30. Aamukahvit hörpätään aamupalverin merkeissä klo 8.15-8.45.

Klubitaloyhteisön viikkokatsaus ja kokous, Klubikokous pidetään joka maanantai klo 13. Klubitalon kaikille avoimia kehittämispäiviä on useaan otteeseen vuoden aikana. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja päättämään Klubitalon  asioista sekä kehittämään  toimintaa!