Lahden Klubitalo

OPINTOJEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKI

Klubitalolla tuetaan jäseniä heidän omien yksilöllisten polkujen löytymisessä, tavoitteiden asettamisessa, ja niitä kohti etenemisessä. Klubitalon jäsenet saavat tukea Klubitalolta työkokeilu- ja työharjoittelupaikkojen löytämiseen ja tuetun työn tai itsenäisen työn löytämiseen. Klubitalolla hiotaan työelämätaitoja: ansioluettelon ja työhakemusten tekemistä, työhaastatteluihin valmistautumista ja työpaikalla toimimista.

Siirtymätyö

Klubitalojen työvalmentajat auttavat jäseniä työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Tuettu työ tarkoittaa palkkatyötä tavallisella työpaikalla. Työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen. Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tuetussa työssä jäsenen tukena on työvalmentaja, joka tukee sekä työntekijää että työnantajaa työllistymisen eri vaiheissa.

Työvalmentaja auttaa esim. työnhaussa, työsuhdeneuvotteluissa, työn räätälöinnissä ja työntekijän perehdytyksessä. Työvalmentajalta saa tukea työllistymiseen liittyvien erilaisten vaihtoehtojen selvittämisessä ja hakemisessa, esim. työkokeilu, palkkatuki tai työolosuhteiden järjestelytuki. Työvalmentajan tuki vastaa työntekijän ja työnantajan tarpeisiin yksilöllisesti.

Opiskelujen tuki

Klubitalolla tuetaan opinnoissa ja opintoihin hakemiseen yksilöllisesti. Yksi Klubitalon tärkeimmistä valteista opiskelussakin on vertaistuki. Klubitalolla opintojen tukeen liittyy välittäminen ja kuunteleminen, ja tukena olo silloin, kun opiskelijan omat voimat eivät riitä. Klubitalo auttaa opintojen jäsentämisestä, tarvittaessa opintojen räätälöinnissä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa sekä opiskelutekniikoiden ja ajansuunnittelun harjoittelussa.