Lahden Klubitalo

OPINTOJEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKI

Klubitalolla tuetaan jäseniä heidän omien yksilöllisten polkujen löytymisessä, tavoitteiden asettamisessa, ja niitä kohti etenemisessä. Klubitalon jäsenet saavat tukea Klubitalolta työkokeilu- ja työharjoittelupaikkojen löytämiseen ja tuetun työn tai itsenäisen työn löytämiseen. Klubitalolla hiotaan työelämätaitoja: ansioluettelon ja työhakemusten tekemistä, työhaastatteluihin valmistautumista ja työpaikalla toimimista.

Klubitalojen työvalmentajat auttavat jäseniä työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Tuettu työ tarkoittaa palkkatyötä tavallisella työpaikalla. Työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen. Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tuetussa työssä jäsenen tukena on työvalmentaja, joka tukee sekä työntekijää että työnantajaa työllistymisen eri vaiheissa.

Työvalmentaja auttaa esim. työnhaussa, työsuhdeneuvotteluissa, työn räätälöinnissä ja työntekijän perehdytyksessä. Työvalmentajalta saa tukea työllistymiseen liittyvien erilaisten vaihtoehtojen selvittämisessä ja hakemisessa, esim. työkokeilu, palkkatuki tai työolosuhteiden järjestelytuki. Työvalmentajan tuki vastaa työntekijän ja työnantajan tarpeisiin yksilöllisesti.

Opintojen tuki

Klubitalolla on opintovalmentaja, jolta saat henkilökohtaista apua ja tukea opintoihin liittyvissä asioissa. Lisätietoja täältä.