Lahden Klubitalo

OPINTO- JA TYÖYKSIKKÖ

Yksikkö tarjoaa jäsenille tukea työllistymisessä ja opiskelussa. Klubitalolla on oma työllistymisohjelma, siirtymätyö, jonka tarkoituksena on tukea Klubitalon jäseniä palaamaan työelämään. Siirtymätyöpaikat ovat Klubitalon hankkimia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Työ on osa-aikaista, tuettua työtä. Siirtymätyö auttaa jäsentä kohottamaan itsetuntoa, omanarvontuntoa sekä auttaa palauttamaan luottamusta omiin kykyihin.

Opinto- ja työyksikön vaihtelevia työtehtäviä ovat mm. erilaiset puhtaaksikirjoitustyöt, tilastoinnit, yhteydenpito työnantajiin, TE-toimistoon, Kelaan, oppilaitoksiin ja muihin virastoihin, työpaikkakäynnit, siirtymätyötilaisuuksien ja -neuvotteluiden järjestäminen, monenlaiset ATK-tehtävät sekä Klubilahti-lehden tekeminen.

Opinto- ja työyksikön työtehtäviä

  • koulutukset ja palaverit
  • kirjalliset työtehtävät
  • siirtymätyöhön liittyvät työtehtävät
  • Klubitalon toimintaan liittyvät tehtävät
  • oman yksikön siistiminen tiistaisin
  • ATK@paja