Lahden Klubitalo

OPINTO- JA TYÖYKSIKKÖ

Yksikkö tarjoaa jäsenille tukea työllistymisessä ja opiskelussa. Klubitalolla on oma työllistymisohjelma, jonka tarkoituksena on tukea Klubitalon jäseniä palaamaan tuetusti työelämään. Tavoitteena on myös auttaa jäsentä löytämään omia vahvuuksiaan, kohottamaan itsetuntoa ja omanarvontuntoa sekä palauttamaan luottamusta omiin kykyihin.

Opinto- ja työyksikön vaihtelevia työtehtäviä ovat mm. erilaiset puhtaaksikirjoitustyöt, tilastoinnit, yhteydenpito työnantajiin, TE-toimistoon, Kelaan, oppilaitoksiin ja muihin virastoihin, työpaikkakäynnit, monenlaiset ATK-tehtävät sekä Klubilahti-lehden tekeminen.

Opinto- ja työyksikön työtehtäviä

  • koulutukset ja palaverit
  • kirjalliset työtehtävät
  • Työnhakuun ja työelämään liittyvät työtehtävät
  • Klubitalon toimintaan liittyvät tehtävät
  • oman yksikön siistiminen