Yksikkö tarjoaa jäsenille tukea työllistymisessä ja opiskelussa. Klubitalolla on oma työllistymisohjelma, siirtymätyö, jonka tarkoituksena on tukea Klubitalon jäseniä palaamaan työelämään. Siirtymätyöpaikat ovat Klubitalon hankkimia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Työ on osa-aikaista, tuettua työtä. Siirtymätyö auttaa jäsentä kohottamaan itsetuntoa, omanarvontuntoa sekä auttaa palauttamaan luottamusta omiin kykyihin.

Opinto- ja työyksikön vaihtelevia työtehtäviä ovat mm. erilaiset puhtaaksikirjoitustyöt, tilastoinnit, yhteydenpito työnantajiin, TE-toimistoon, Kelaan, oppilaitoksiin ja muihin virastoihin, työpaikkakäynnit, siirtymätyötilaisuuksien ja -neuvotteluiden järjestäminen, monenlaiset ATK-tehtävät sekä Klubilahti-lehden tekeminen.

Opinto- ja työyksikön työtehtävät

  • koulutukset ja palaverit
  • kirjalliset työtehtävät
  • siirtymätyöhön liittyvät työtehtävät
  • Klubitalon toimintaan liittyvät tehtävät
  • oman yksikön siistiminen tiistaisin
  • ATK@paja

Katso tarkempi listaus opinto- ja työyksikön työtehtävistä täältä!
Look at English version here!