Lahden Klubitalo

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS?

Mitä on kokemusasiantuntijuus?

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöistä, päihdeongelmista tai muista elämänkriiseistä. Kokemusasiantuntijana voi toimia kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen.

Kokemusasiantuntijan tietoa tarvitaan kehittämään palveluita asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi ja tehokkaammiksi sekä muuttamaan asenteita ja lisäämään ymmärrystä.

Lahden Klubitalo tarjoaa kiinnostuneille ja jo koulutetuille kokemusasiaintuntijoille:

  • kokemusasiantuntijakoulutusta
  • tukea työllistymiseen
  • työnohjausta
  • virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa
  • vertaistukea