Lahden Klubitalo

KOKEMUSASIANTUNTIJA

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -hanke (2019-2021) 

    

Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluja käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kansallisena suosituksena on kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoiminnan kehittäminen niin, että kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat saadaan mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Hankkeen tavoitteet

1) pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja oppilaitosten opetuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä Päijät-Hämeessä.
2) kokemusasiantuntijoiden työllistyminen sekä osallisuuden ja voimaantumisen vahvistuminen. Kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen, kuten yhteisön tuki ja työnohjaus.

Hanke käynnistyi 04/2019. Hankkeen päätoteuttaja on Lahden Klubitalo / Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja osatoteuttaja Lahden ammattikorkeakoulu.