Lahden Klubitalo

KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN HYÖDYNTÄMINEN?

Haluatko hyödyntää kokemusasiantuntijan osaamista omassa organisaatiossasi?

Kokemusasiantuntijan voi tilata esimerkiksi:

  • Kouluttajiksi tai luennoijaksi ryhmille ja yhteisöille
  • Asiakkaiden edustajaksi erilaisiin palvelujärjestelmän kehittämistyöryhmiin
  • Keskustelun alustajaksi tai ohjaajaksi matalan kynnyksen ryhmiin
  • Ryhmänohjaajaksi, asiakastapaamisiin tai työpariksi ammattilaiselle erilaisiin tehtäviin
  • Keskustelun ja toivon virittäjäksi hoidollisiin potilasryhmiin
  • Esiintymään mediassa
  • ammattilaisen työparina toimiminen
  • tukihenkilönä toimiminen
  • haastattelujen antaminen tutkimusta, opinnäytetyötä, lehtiartikkelia tai tv-ohjelmaa varten